Trao quà “Cây mùa xuân”

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn thể Đội viên học sinh biết tương thân, tương ái giúp đỡ nhau và thể hiện truyền thống “Lá lành đùm lá rách”

Nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ các bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn được thêm những phần quà, bánh vui chơi trong những ngày tết.

Ngày 28 tháng 01 năm 2019 trong buổi lể chào cờ, Liên Đội THCS Phú Ninh tổ chức trao quà “cây mùa xuân” cho 30 bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà được các bạn đội viên của các chi đội tự nguyện nguyên góp giúp đở. Tổng giá trị các phần quà là 3.557.000 đồng ( ba triệu năm trăm năm mươi bảy ngàn đồng)