TỔ SỬ – ĐỊA – GDCD CỦA TRƯỜNG THCS PHÚ NINH THỰC HIỆN SẢN PHẨM THI SÁNG TẠO KHKT

Thực hiện công văn số 974/SGDĐT –GDTrH TX và CN về Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học 2018-2019 ngày 15/08/2018.  Tổ Sử – Địa – GDCD, do thầy Nguyễn Long Hải Hướng dẫn em Nguyễn Chí Chơn học sinh lớp 9/2 làm sản phẩm dự thi khoa học kĩ thuật.

Sản phẩm bước đầu đã được thử nghiệm thành công.