SAN SẺ CÙNG ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG YÊU THƯƠNG

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương đoàn, tỉnh đoàn và Huyện Đoàn Tam Nông, Đoàn Xã Phú Ninh, Liên Đội trường THCS Phú Ninh triển khai và chung tay kêu gọi đội viên cùng nhau ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục lũ lụt.

Hưởng ứng lời kêu gọi, Đội viên trường THCS Phú Ninh đã thực hiện chương trinh quyên góp lần thứ 3, các hành động tích cực ủng hộ như sau: 13.247.000 đồng (mười ba triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn đồng). Như vậy, tổng cộng số tiền mà Liên đội trường THCS Phú Ninh vận động quyên góp là: 30.477.000 đồng (ba mươi triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).z2180643745767_86297c7d20bbf98443a23a62b798b61d z2180643746676_84e67220ce7433c19833c6c0b282ea44 z2180643747423_7c0511c01480ee59792dfee33a911f3f z2180643750403_8d65e57f3719cd1e4043abd614c43cae (1) z2180643750403_8d65e57f3719cd1e4043abd614c43cae