TUẦN LỂ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI CỦA TRƯỜNG THCS PHÚ NINH NĂM HỌC 2019 – 2020

TUYÊN TRUYỀN VỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, XÂM HẠI TRẺ EM ĐUỐI NƯỚC VÀ THƯƠNG TÍCH TRẺ EM NĂM 2019.

“CHUYÊN ĐỀ VỀ SKSS/SKTD CHO HỌC SINH” NĂM HỌC 2019 – 2020.

“HỘI THI NÂM CỖ TRUNG THU ĐẸP” NĂM HỌC 2019 – 2020.

LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG KHUYẾN HỌC XÃ PHÚ NINH NĂM 2019

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 7

Giáo viênthcsphuninh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthcsphuninh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay